Контакти *** О ШКОЛИ *** ОРГАНИ ШКОЛЕ *** РЕЧ ПЕДАГОГА *** ПЛАНИРАМО *** Школски часопис

Rезултати са пријемног испита из математике и српског језика

                           

 

Име, име родитеља и презиме

Шифра кандитада

Шифра математике

Бр.бод.

математика

Шифра

Матерњи језик

Број.бод.

Матерњи језик

Укупно бодова

Јанићијевић (Радиша) Марија

282588

125

19,5

062

20

39,5

Маторчевић (Саша)Дејана

581775

119

13

030

19,5

32,5

Стојковић Топлица Милица

438260

126

16,5

056

16

32,5

Радосављевић Предраг Милица

392944

120

14

029

18,5

32,5

Ранковић (Војислав) Ана

933702

108

10,5

016

20

30,5

Недељковић Драги Бојана

493755

115

12,5

019

18

30,5

Карић (Миодраг )Ана

566305

116

13

061

20

33.0

Марковић(Милан)

Невена

117186

124

13

057

19

32.0

Милић(Миодраг)

Славица

608342

105

12

006

19

31.0

Томовић Марко Тамара

 

661803

112

12,5

024

14

26,5

Ристић Драган Марија

311593

094

9,5

023

17

26,5

Милошевић

Живорад Душица

959875

117

14

048

16

30.0

Павловић Драган Александра

797173

091

8,5

055

16

24,5

Павловић Горан Јована

441726

088

10,5

035

17,5

28.0

Велашевић Милош Маја

833470

113

11,5

058

12

23,5

Богдановић Дејан Дејана

903932

103

11

010

12,5

23,5

Михаиловић(Добрица)Ана

170593

089

8

041

19

27.0

Ђурић Александар Јована

212444

097

7,5

050

15

22,5

Николић Драган Тамара

870882

123

10

027

14

24.0

Стевановић Дејан Марија

844523

072

5

008

14,5

19,5

Јермић Радомир Бојан

676081

110

9,5

002

10

19,5

Илић Ивица Немања

853433

075

8,5

021

14,5

23.0

МратинковиЋ Миладин Немања

926431

104

11

013

7,5

18,5

Ивковић Данко Јован

449445

098

8

060

14

22.0

Тодоривић Предраг Алексендар

155735

121

8

054

9,5

17,5

Николић Горан Јована

584815

086

8

031

9,5

17,5

Пантић Владан Ивана

496346

118

10

049

12

22.0

Шабић Велимир Марија

229368

093

8,5

043

13,5

22.0

Јовановић Драгаослав Ненад

851104

101

8,5

047

9

17,5

Радојичић Драган Сетеван

392999

076

7

026

14

21.0

Петронијевић Живослав Срђан

514670

080

6

015

10,5

16,5

Матејић Драгиша Ивана

862398

085

6,5

033

13,5

20.0

Мратинковић Драган Марија

361512

087

7

028

8,5

15,5

Минић Драгољуб Јелена

736704

067

6

018

8,5

14,5

Јеремић Недељко Никола

832256

111

9

007

9

18.0

Јовановић Душан Алексенадр

706988

114

8

059

5,5

13,5

Лазаревић Мирослав Милош

206179

099

7

034

11

18

Стевановић Живорад Марија

205600

083

7

052

6,5

13,5

Петронијевић Мирослав Милош

486671

070

5

003

8,5

13,5

Крстић Драган Немања

259455

084

5

037

8,5

13,5

Мијаиловић Живота Андреја

870116

082

9

022

9

18.0

Стевановић Славољуб Маријана

466052

081

6,5

053

10,5

17.0

Гајичић Зоран Сања

837438

092

5,5

032

11,5

17.0

Петровић Синиша Верица

272541

069

5

036

7,5

12,5

Сименуновић Горан Јована

118881

100

1,5

039

10

11,5

Петровић Звездан Ђорђе

183997

106

5,5

042

10,5

16.0

Жугић Миодраг Милан

343211

122

8,5

063

7,5

16.0

Ђорђевић Миодраг Витомир

851793

109

9,5

014

5,5

15.0

Пантић Радиша Владимир

578255

073

5

045

10

15.0

Комосар Милан Марко

939146

095

6

046

9

15.0

Николић Златомир Алексендар

586531

102

5,5

038

7,5

13.0

Мијаиловић Зоран Мирослав

225563

064

5

005

2,5

7,5

Узуновић Боривоје Виолета

715899

071

2,5

004

5

7,5

Ђорђевић Иван Душан

527625

096

5

044

6

11.0

Прокић Небојиша Стефан

895841

077

3

011

2,5

5,5

Манојловић Јовица Стеван

625583

074

1,5

012

4

5,5

Јовановић Небојиша Стефан

614902

078

5

051

5

10.0

Милојковић Небојша Стефан

139741

090

3

020

7

10

Пантелић Дејан Иван

129431

065

5

017

4

9.0

Андрејић Славко Марко

165597

107

5

040

4

9.0

Јовановић Дејана Стефан

411453

066

2,5

001

0

2,5

Стевановић Љубиша Стефан

928257

068

5

009

1

6.0

Поповић Живослав Алексендар

663629

079

1

025

4

5